Tel Vodafone     : 0 542 277 32 01

Tel Turkcell       : 0 535 368 74 57

 

Medyum Kenan TEKE 25 Yıllık bilgi birikimini siz değerli kullanıcılarına yardımcı olmak için kullanıyor...

 

İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olanıdır.

Ana Sayfa | Medyum Kenan TEKE | Büyü | Vefkler | Nazar | Bağlama Büyüsü | iletişim

Ana Menü

Ana Sayfa
Medyum Medyumluk
Cin ve Cinler Alemi
Muska
Şifalı Bitkiler
Rüya Tabirleri
Astroloji
Fal ve Fal Çeşitleri
Ruhlar
Büyü Bozma
Çalışma Alanlarım
Havas ilmi
Remil ilmi
Manevi ilimler

Doğru zaman ve doğru yerdesiniz..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDYUM KENAN TEKE'NİN WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ, MEDYUM KENAN TEKE 25 YILLIK DENEYİMİ İLE SİZLERİN HİZMETİNDEDİR.
ESMAÜL HÜSNA

ESMAÜL HÜSNA HAKKINDA

Esma-ül Hüsna en güzel isimler demektir. Esmaül hüsna cenab-ı Vacibü'l Hz.nin 99 ismi şerifidir. Bu doksan dokuz ismi şerifin her birinden cenab- Allah'ın Mü'min kulları ayrı ayrı haz duyar ve alırlar. En güzel isimler cenab-ıAllah'ın zatına mahsusdur. Bütün kemalat onun zatına aittir. Cenab-ı Vacibü'l ( Vücud Hz.leri Kur'an'ı Keriminde ) Süreyi A'raf 'ın 180 ninci ayeti kerimesinde ( Ve lillahil Esmaül husna fed'uhü bi ha ) En güzel isimler ( Esma-i Hüsna ) Cenab-ı ALLAH'ındır
buyurmuştur. Bu sebeble Esmaül Hüsna ile yapılan dualar kabul olunacağı bu ayeti kerimeden anlaşılmaktadır. Ve efendimizi Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz'e salavatı şerife okumak. Cenâb'ı Hak Kur'an-ı keriminde şöyle buyurmaktadır. Allah Teâlâ'nın esmâi hüsnâsı vardır. Allah'a o isimlerle dua edin buyurmuştur.

 

ESMA ÜL HÜSNA ve MEALİ

 

ESMAÜL HÜSNA : Ebu Hüreyye'nin (r.a) rivayetiyle. Peygamber efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem
şöyle buyurmuştur. Muhakkahki Allah'ü Teala'nın 99 ismi vardır. Onları kim okursa veya ezberlerse
cennete girer: Tirmizi

 

Peygamberler ve Alimler dedi ki. Allah'u tealanın dört bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesi Kuran-ı Kerimde , bin tanesi Tevratta , Bin tanesi incilde ve Bin tanesi zeburdadır. Fakat en meşhur isimleri Esma-ül Hüsna'dır. Bunların bir kısmı ismi zat-ı bir kısmı ismi sıfat-ı ve diğer bir kısmıda esma-i ef'al dir. Şüphesiz bütün ilimlerde ki gaye Allah'ı bilmektir. Yaradana şahit ve delil olsun diye bütün yaradılanlar ikişer ve çift olarak yaradılmıştır. Arş ile kürs-i , ins ( insan ) cins ( cin ) , cennet ile cehennem , yer ile gök , gece ile gündüz , kara ile deniz , levh-i mahfuz ile kalem , ay ile güneş , sıhhat ile hastalık , farz ile vacip , helal ile haram , sünent ile nafile , fasıl ile vasıl , hayır ile şer , kâr ile zarar , aydınlık ile karanlık , hayat ile ölüm gibi Allah'u teala herşeyi çift olarak yaratmıştır. 

 

Her hangi bir muradın için bir oturuşta (99) doksan dokuz defa okumak ve işin ehemmiyet ve lüzumuna
göre bunu devam ettirmek gereklidirki sonuç alına bilsin dilek sahibi amacına ulaşsın gerekirse
konu ile ilgil esmayı da sayısınca okuması gereklidir mutlak sonuca gidilir ve amaç gayeye ulaşılır.

1- Allah lâfza i celal bütün isimleri kendinde toplar ismi azamdır ve ismi cami dir.Bu ism-i şerife
devam eden kimsede akıl ve hayale gelmeyen tecelliler ve tasarruflar zuhur eder devamlı gününde
saatında baslamak ve devamlı vird edinmek ve sabırla beklemek gerekmektedir.

2- Er Rahman bu ismi okuyan her kim okursa dünya ve ahrette hak'kın lütf'u keremine mazhar olur.
Yarattığı mahlukları, affeden, onlara rahmet ve merhamet eden bahşeden, ve ihsanda bulunan demektir.

3- Er Rahim bu ismi zikredenin duası dergâhı ilâhide kabul olur.Bütün mahlukatına, şevkati üstün olan,
merhameti sınırsız, rahmet ve inayeti her şeye şamil yüce rahman ve rahim allah'dır.

4- El Melik Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.Bütün kainatın
sahibi ve mutlak suretle hükümdarıdır.

5- El Kuddûs bu ismi okuyan şehvetlerden arındırır kalbi hüsnü ahlak ve nuraniyetin sırları ile dolar.
Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü noksanlardan çok uzak ve pak temiz demektir.

6- Es Selam bu ismi okuyana cemi afat ve belalardan emin ve mahfuz. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim
kalan ve müteesir olmayan. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, kullarına selam etmek
lütuf ve kereminde bulunan demektir.

7- El Mü'min ismi azamı her gün sabah vakitleri sayısınca okuyan sıkıntıya düşmez Allah tarafın dan yalandan
ve küfürden muhafaza olur.Göklerde ve her yerde iman ışığını uyandıran, kendine sığınanlara aman veren,
ikab ve azaptan kurtaran, rahat ve güven verendir.

8- El Muheymin esmai camiadandır rabbîn gizli sırlarına vakıf olur.Gözetici ve koruyucu demektir. bu ism-i
celili adedince okuyan hertürlü kötülükten korunur, kimse kötülük yapamaz fenalık yapma cesaretini
gösteremez. Cenabı Hakk bu kulunu her türlü insan ve şeytandan korur.

9- El Aziz bu esmayi okuyarak evinden çıkan din ve dünya izzetine nail olur. Mağlub edilmesi asla mümkün olmayan,
hükümlerinde her zaman mutlak galip olan, Çok okuyanın insan ve hayvanlar tarafından sevilirdüşmanları zelil
olur. Kendisine büyük rızık kapıları açılır, izzet ve saadeti daima artar nüfüzu genişler sözü dinlenir.

10- El Cebbar bu zikri devam edenin kaffe i nas indinde herkes sever itaat eder. Emri fermanına katiyen karşı
konulamayan,kırıkları onaran ve saran, eksikleritamamlayan,dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten demektir.

11- El Mütekebbir Cuma günleri baslayıp adedince cenabı hak bela ve afattantasallut ve tecavüzden korur. Her şeyde,
her hadisede ve her zerrede büyüklüğünü gösteren ve büyüklüğü görünendir. Çok okuyana Zalimler, zorbalar ve
vahşi hayvanlar kendisine boyun eğer. Her gün artan izzete ve refaha nail olur.

12- El Halik hacetlerin arzuların yerine gelmesinde bu ismi nefsi ile çarpıp okumak isteklerin arzuların gerçekleşmesine
sebebdir. Yoktan var eden, yaratan, her şeyin varlığını ve varlığı müddetince görüp geçireceği halleri hadiseleri,
evvelden tespit edip ona göre meydana getiren. Düzenli virdini yapana üzüntü ve sıkıntılardan halas eder. Matlup
ve muradını eline geçirir bulunduğu çıkmazdan üzüntü ve sıkıntılardan kurtarır.

13- El Bari bu ismi şerifin vefkini taşıyan devamlı okuyan bütün müşkülünü hallolur ağır ve güç olan şeyler hafif gelir.
Her şeyi muhtaç olduğu aza, tabiat ve vasatta en uygun bir şekilde terkip edip yaratan demektir. Hasılı Cenabı Hakk'ın
Esma-i İlahileri kullarına bahş ve inayet buyurduğu bitip tükenmeyen hazinelerdir. Yeterki onlardan nasip alabilelim.

14- El Musavvir bu ismi celil yazıldıktan sonra daima çocuk düşüren taşırsa düşük yapmaz. Tasvir eden, her şeye bir
şekil ve suret veren kılık ve kıyafete sokan Allah demektir

15- El Gaffar zikrini çok eden nasın insan gözünden ihtifa eder harb kavga sıkıntılar müşkilat çözülür. Kulunun işlediği
günahları kendisine unutturur. Afve bağışlaması sınırsız derecede bol olan. Günahları affeden bağışlayan kendi korku
ve sevgisini kulunun kalbine dolduran. Kötülük ve fenalık yapmaktan muhafaza eden demektir.

16- El Kahhar
bu ismi şerifle beddua keskin bir kılıçtır cok dikkat ister hak etmeyene okunursa kendine döner. Her şeye
her istediğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten, hükümlerinde mutlak galip ve hakim olan demektir.

17- El Vehhab ismi şerifini okuyan rızkı bol maişeti geniş olur. Çeşit çeşit nimetlerini daima bol bol ve karşılıksız
ihsan ve inam buyuran ve bağışlayan şanı büyük ulu yüce Rab'dır. Dilediğine bir çok mal mülk veren dünyada ve ahirette
mamur eden bu kimseler huzuru kalple borçsuz harçsız geçirir gider.

18- Er Rezzak rızkın bol olması için ebcedince beş vakit okumak gerekir kapalı kapıları açılır. Yarattıklarının son nefeslerine
kadar maddi ve manevi muhtaç oldukları her şeyi veren bunu Zatı İlahisine vacip kılan. Hayatı boyunca hep bollukla geçirir
tuttuğu bütün işler hayırla bol kazanla biter düzenli daim olarak okumaya devam edilirse.

19- El Fettah çokca okuyan hayır kapıları kapalı kapılar açılır darlık sıkıntı nedir bilmez. Her türlü zorluk ve müşkülleri
çözen, maddi ve manevi bütün kapıları açan demektir. Allah'ın bu esması keskin bir kılıçtır icabeti kesindir.

20- El Alim bu esmayı şerife okumak unutkanlık nedir bilmez zihni açılır gizli sırlara vakıf olur. İlmi hudutsuz, nihayetsiz
ve yalnız kendisinehas olan, her şeyi hakkı ile bilen demektir. Her şeyin en iyi en güzel en doğrusunu bilen ve asla yanılmayan.

21- El Kabîz devamlı okuyanda sırrı celâl galebe eder. Sıkan daraltan demektir. Bu esma-i hüsnaya devam edenin arkasından kimse
dedi kodu edemez kötü düşünemz ve fenalık edemez ve zalimin şerrinden korunur.

22- El Basıt bu isme devam eden korkaksa emin olur korkular çıkar endişe yok olur. Açan genişleten, yayan demektir.buna sadık
kalan ve çokça okuyana bütün kapılar açılır. İşleri fevkalade genişler. Mühiti büyür mal ve parasının bereketi artar rızkı
bol ve maişeti geniş ferah ve sururu daim olur.

23- El Hafid yukardan aşağı düşüren dereceleri düşüren. Alçaltan, azil eden, varlıktan yokluğa, ilimden cehle, sıhhatten hastalığa
döndüren demektir. Bolca okuyan kimseler her zalim, cebbar ve zorbayı hor ve zelil eder. Kendisine hiç kimse kötülük yapmağa
cesaret edemez. İçlerinde daima bir korku ve çekingenlik duygusu baş gösterir.

24- Er Rafi bu ismin vefkini taşıyana insanların yanında kadri büyük olur rızkı bol mertebesi yüksektir. Yükselten, kaldıran,
zilletten izzete götüren, çamurdan çıkaran dereceleriartıran demek. Her işinde başarı elde eder ve hızla büyür yükselir deresi artar.

25- El Muiz çok okuyanın zilleti izzete döner kalbi güçlü olur. İzzet veren, ağırlayan, şereflendiren demektir. Ebcedince okuyanın kısa
sürede herkes tarafından sevilir her yerde sözü geçer devam edilirse fakir yada zelil bir kimse ise az bir zaman içinde çok
büyük bir izzet ve şerefe nail olur ve hayatı kurtulur hem dünyada hem ahirette.

26- El Muzil tam mana ile devam edenin düşmanı zelil hor ve hakir olur. İzzeti ve şerefi alan hor zelil eden süründüren demektir.
virdine devam edenin düşmanlarını hor ve zelil kılar. Onlara daima galip gelir .

27- Es Semi nefsi ile çarpıp okuyanın her türlü duası indi ilahide kabul olur asla red olunmaz. Gizli ve aşikare her şeyi tamamiyle
işiten haberdar olan bunla yapılan dua mutlak cevap verir yeterki davanda haklı olasın.

28- El Basir gizli umuru gizli hususlar açılır gözü güçlenir yolu açılır. Her şeyi gören Allah'dır bunla yapılan istek ve talepler
asla reddolunmaz ve kabul edilir. Manevi ruhları çeker hem ulvi hem sufli ruhları çeker ve yakınlaştırır manevi yolları açar.

29- El Hakem çok okuyanın sözü dinlenir tesirli olur muradı gerçekleşir. Haklahüküm eden, hakkı yerine getiren, demektir. Cenabı
Hakk'tan bir dileği olan kimse yahut sürüncemede bırakılan, senelerce uzatılan haklı bir davasını kazanmak ve neticelendirmek
isteyen bir kişi bu ismin nefsini nefsiyle çarpar ve gününde saatinde başlayıp en az kırk gün okursa davasını kazanır mutlaka.

30- El Adl sürekli okuyan kalplerine feyiz gelir adeletli olurlar. Sınırsız, sonsuz adaletli, demektir. suçsuz insanlar iftira edene
bunu okursa CenabI Hak onlar en doğru hükmü ilham eder ve yalancı şahitlik iftira edemez hiç bir şey söyleyemez konuşamaz.

31- El Latif ara açmak kalpleri celb ve tesir etmek sevdirmek gibi işlerde keskin bir kılıçtır. Lütüf ve kerem sahibi inayeti hudutsuz
olan, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen ve en ince şeyleri yapan, bilinen bilinmeyen,
görünen görünmeyen yollardan ve yerlerden kullarına türlü türlü ihsanlar veren ve faydalar bahış eden zat demektir.

32- El Habir vefkini yastına koyup bu ismi uyuyana dek okursa ne ise dileği rüyasında görür. Herşeyin gizli yüzünden ve bilinmeyen
taraflarından bütün ayrıntıları ile haberdar olan demektir. Hafızası zayıf olanlar çok okur ve suyunu içerse hafıza sorunu kalmaz.

33- El Halim çok kızgın sinirli insan üzerine okununca sukunet bulur ve yumuşar. Affı, bağışlaması, hilmi, hudutsuz derecede çok,
demektir. Bu isim gadap ve gazaba gelmişin yüzüne okunursa öfke kin gider ve derhal sakinleşir.

34- El Azim Büyüklüğü ölçüsüz,hudutsuz,emsalsiz olan ve kendisinden baskasının idrakine ihtimal olmayan Zat-ı Ecelli ve A'lâ demektir.
bu mübarek ismi devamlı okuyana korktuğu çekindiği şeylerden hıfz yani korunur.

35- El Gafur Kullarının günah ve suçlarını meleklere yazdırmadan unutturan afüv ve bağışlamsı sonsuz olan,demektir. bir birine düşman
olan kişilerin vefkini yazıp taşıyan barışır araları düzelir ve ismi de okuması gerekir.

36- Eş Şekur çok okuyanın nimeti refahı artar işleri kolaylaşır.Kendi hoşnutluğu maksat ve niyetiyle yapılan işleri daha ziyadesiyle
karşılayan ve mükafatlandıran şanı büyük yüce ve ulu rab'dır.

37- El Aliyyu başkalarına karşı okunursa zelil ve hakir olmaktan muhafaza buyurur her gören sever.Büyüklüğü, yüceliği,ilmi sonsuz
olandır.Şerefi Kamerde Hüvel aliyyül aziym vefkini hurufla yazıp taşıyan kişiye bütün mahlukat musahhar olup itaat eder.

38- El Kebir okuyana muhabbet büyüklük ihsan buyrulur.Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiç bir mahluk tarafından bilinemeyen
ve hiç bir zaman da bilinmeyecek olan.bu ismi şerifi çok okuyana hiç bir kimse büyüklük ve gurur gösteremez.

39- El Hafiz bu esmayı çok okuyan korku telaş ve bütün fenalıklardan emin olur koruyucu bir hicabdır. Yapılan işleri bütün incelikleri
ve ayrıntıları ile zabıt edip saklayan bütün mahlukatını belli zamana kadar kendi arzu ve iradesine göre her türlü kaza ve beladan
koruyan adedince okunursa mutlaka koruma hıfz eder her türlü kaza ve beladan.

40- El Mukiyt Yarattığı bütün mahlukatınrızıklarını kendilerine veren ve ulaştıran, demektir çok okuyanın rızkı bol olur eşyasından hiçbir
noksanı olmaz.Mukiyt ve Rezzak esmalarının vefkini dükkan veya mağazaya asılırsa bol müşteri ve bol kazanç elde edilir.

41- El Hasib düşmanı alt etme yenme rızkı geniş kötülüklerden emin ve mahfuz olur. Bütün varlığın varlıkları boyunca yapıp işlediklerini
gizlediklerini ve aşikar kıldıklarını en ince noktasına kadar hesabını tutan.

42- El Celil Ululuk,rifat,azamet,kibriya,büyüklük şanı olan hz. Allah demektir. kendi ismiyle çarpıp okuyan nasın insanın nazarına insanların
kem gözüne azimli heybetli görünür kıymetini bilin çok okuyun.Çok okunduğunda halkın gözüne muhabbetli gözükür insanlar sevgi ve muhabbet
gösterirler.Zalim ve zorbalar ise kendisinden çekinir fenalık yapamazlar kötülük yapmak isteyenin kalbine korku düşer vazgeçer.

43- El Kerim Keremi nihayetsiz derecede bol ve bütün mevcudata şamil olan zat, zikrine devam edene cenabı hak yorulmadan meşakket çekmeden
rızkını verir. Cenabı Hakk hiç müşkilatsız yorulmaksızın bol, bereketli rızık ihsan buyurur. İşlerini yoluna kor o kadar kolaylıklara nail
olur ki, kendisi bile hayretler içinde kalır fakir ve zarurete tevbe eder. Görünür görünmez her türlü saadete ve nimetlere her türlü bela
ve dertlerden mahfuz olur.

44- Er Rakib Bütün varlıkların üzerinde gözcü ve bütün işler kendisinin murakabası altında meydana gelen ve olan zat çok sırlara vakıftır
zahiri ve batını keşifler açılır.Vird edinen kimse her bir umur ve hususatında cenabı hakkın hıfz ve siyanetinde olur.Kamerde yazmak ve
taşımak vef'kini taşımak tesirini artırı ve dileklerin çabuklaşmasına vesile olur.

45- El Mucib devamlı okuyanın tüm duaları kabul olunur.Bu ismi şerifi zikir ederken hususi muradın için okuyacağın esmayı Ya Mücib ismi ile
beraber okumak arzu edilen işinin çabuk meydana gelmesine yardım eder rızık veya sevgi içinse ona göre diğer esma ilave olmalıdır. Her kim
makul olan arzu ve dileğin için bu esmaül hüsna ile her ezan peşine adedince okumalı ve sabırla beklemelidir asla boş çevrilmez.

46- El Vasiu devamlı okuyanın rızkı bol ilmi geniş olur. Çok müsamahakâr, çok geniş, inam ve ihsaniyle asla darlığa düşmeyen demektir. Şerefi
Kamer de vefkini yazan gümüş metale hergün beş vakit virdini okuyan kimsenin ömrü uzar sıhhatini tam korur rızkını bol mülkünü geniş kılar
kötü huylarını iyi ahlaka tebdil eder.

47- El Hakim emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli doğru olan. Bütün emirlerini ve bütün işleri hikmetle dolu olan zat manasındadır. Kalbinde
her çeşit ne olursa olsun bir hastalık olan kimse vefki hamil olduğu halde her namaz dan sonra sayısınca okumaya devam ederse çok kısa zamanda
kalbindeki hastalıkların her çeşidinden bi iznillah kurtulur.

48- El Vedud devam edenlerin herkes tarafından sevilir ruhlar çok severler mıknatıs gibi çeker .Sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan
zat, demektir.Celp ve teshir için bu ismi şeriften faydalanılır Ya vedud esmasını çokca okuyanı bütün yaratılmış ruhlar sever yanından ayrılmazlar
okurken ak günlük ve cavi yakılırsa bütün ülvi ruhlardan yardım alınır.

49- El Mecid zikrini devam ettirenler insanlar yanında yükselir herkes sever rızık sorunu olmaz. Şanlı, şerefli kadri sonsuz derecede yüce olan Allah'dır.
çok okumaya devam edenlerin halk arasında sevilmeye izzet ve şerefi son derece artar herkes tarafından hürmet muhabbet ve sevgi görür çok kısa zamanda
o kadar büyük maddi manevi faydalar görmeye başlarki tarif ve izah edebilmek imkansızdır.

50- El Bais devamlı okuyanın bütün hacetleri gerçekleşir. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran, sebeb ve vesile olandır. Cumartesi günü güneş doğarken
veya zühal saatinde kurşun bir levha üzerine tılsım vefk'ini yazarsan ve esmalarını okuyunca borcunu ödemekte direnen hakkını vermekte ısrar kimsenin
üzerine havale eder ve cenabı haktan niyaz ve ricada bulunursan kısa zamanda ne yapar eder sana olan borcunu öder.

51- Eş Şehid zikrine aksatmadan devam edenlerin şehadet nimetine mazhar olurlar. Her zamanda ve her mekanda her an hazır ve nazır olan demektir. Bir arabi
ayın ilk cumasında güneş doğarken Şehid esma vefkini yaıp taşımak ve her gün ebced sayınca beş vakit okumaya devam edeni herkes sever hiç bir arzusu
red edilmez cenabı hakk o kimseye heybet ve vakar ihsan buyurur.

52- El Hakk
Varlığı hiç değişmeden ve sabit olarak durandır gizli sırlar açılır kötülüklerden uzaklaşır muteber bir insan olur. Bu ism-i şerifi vird
edinen kimse imanında ve ibadetinde sabit olur. Katiyen imansız gitmez. Cenabı Hakk tarafından birçok işlere vakıf olur batıla haksızlığa buğzu adavet
gösterir. Kendisine hakkı batıldan ayırmağı doğruyu bulmayı ilham eder. Daima adaletle hüküm eder.


53- El Vekil çok okuyan zengin olur ümit etmediği yerlerden rızık gelir. İşlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip kendilerinin yapabileceğinden
daha iyi yapıp temin edendir. Esma-i İlahiyyenin Hayy ve Kayyum isimleri kadar müessir bir ism-i şerif olup Lafza-i Celal'in adedi ile müsavi olan adedi
de ulüvvi şanının görünen Burhan'ıdır.

54- El Kavi çok güçlü çok okuyan ruhu ve bedeni güçlenir. Son derece güçlü, kuvvetli asla yenilmeyen ve mağlup olmayan. Bu vefki mesut bir saatte yazıp ve her
gün zikrini yapan kimseler bütün düşmanlarına galip gelir. Bunu okuyan pehlivanın asla sırtı yere gelmez her türlü yorgunluklara, zahmetlere, meşakkatlere
son derece güçle karşı kor.

55- El Metin zayıf takatsız olan çok okursa güçlenir. Çok saglam demektir Metin ism-i şerifinin vefkini şerefi kamer de yazıp taşıyanın ve adedince okuyanın
o kadar metanet ve güç gelirki maddi manevi zorluklar, dertler, zararlar hiç bir şey o kimseyi sarsmaz ne top yıkar ne tüfek ne kadar yürüse çalışsa yorgunluk
duymaz bilmez gücüne güç gelir.

56- El Veli gece uykusunda korkan korkmaz geç yürüyen çocuk çabuk yürür okunursa üzerine . Bütün mahlukatına dost, son derece şefkat gösteren ve iyilik eden. Ya Veli
zikrine devam edenlerCenabı Hakk velilik mertebesi verir. Dünya'da ve etrafında dönen gizli işler aşikar bütün işlere en doğru şekilde muttali olur hissiyatı.

57- El Hamid çok okuyanın kötü huyu düzelir kendisi nas indinde vakar ve tazime kavuşur. Ancak kendisine hamd ü sena olunan ve bütün varlığın delili birick ögülen
yüce rab'dır. Her gün okumayı huy edinen ve vefkini yanından ayırmayan kimsenin Cenabı Hakk mertebesini yükseltir. İşlerini kolaylaştırır memursa mevkisi yükselir
tüccar ise işleri ve kazancı fevkalade genişler meslek sahibiyse işinde yükselir.

58- El Muhsi zihin açıklığı verir idrak anlayış gelişir. Sonsuz da olsa bir bir her şeyin sayısını bilendir. Bu ism-i vird edinen kimselerde riyaziye çok inkişaf eder.
Adedi az olan esmaları okurken başında Kelime-i Tevhid ilave etmek tesiri kat kat artırır ve sonuca götürür ve hafıza ve zekası fevkalade artar kuvvetlenir.

59- El Mubdi bütün işlerinde muvaffak olur işleri hayırlı olur. Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratandır. Bunun vefkini taşımak ve her gün daima okumak
her teşebbüsünde başarı elde eder fikri büyükse inkişaf eder maddi ve manevi yardımlar kendisinden alıkonulmaz.

60- El Muid bozulan işleri düzelir açılır. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar diriltecek olandır. Talibin koç, yengeç terazi ve oğlak burçlarından birisinde
olduğu zaman bu vefki yazıp rüzgara maruz bırakırsan veya bir mahale asılır ve geri gelmesi istenen matlup bir kişiyi düşünerek hergün ve gece okunmaya devam edilirse
kısa zamanda avdet eder ve döner o kimse sende muradına erersin.

61- El Muhyi
kalbi imanla dolar irfan nuru artar işleri hızla açılır. Dirilten can veren, hayat ihsan buyuran. Kırk gün Halvet ve riyazatla yevmiye on bin kere bu ismi
zikir edene fevkalede tecelliler edervaki olur ve tüm marazları çözer bu ilimler kendisine verilir hastalara şifacı olur dertlere dermandır.

62- El Mumit yarattıklarının ölümünü yaratan canını alan. Öldüren, yok eden mahveden, dilediği her varlıkta ölümü meydana getiren zat, demektir. Bu esma iki tarafı kesen
keskin bir kılıç gibidir okundukça zuhurlar başlar hiç bir zalim zorba onunla karşılaşmak istemez karşılaşırsa kalbikorku ile dolar sebebini bilmeden ona karşı iyilik
yapmak ister hizmet etmek,işlerini görmek için can atar. Kendisine karşı büyük bir hürmet ve saygı duyar ve kuzu gibi muti olur.

63- El Hay kesintisiz devam eden kalbi tevhid nuru ile dolar hayatı daimi bulur. Diriliği sonsuz olan, her şeye hayat ve can veren yüce Allah.Nefsini nefsiyle çarpıp okuyana
kimsenin kalbinde hatyat-ı maneviye başlar. Bir çok şeyleri rüyasında görmeye başlar ve haber alır. Hastalara nefesi iksir gibidir hatıran gelen şeyler hemen olur herkes
tarafından seviliretrafında Nurlar belirmeye başlar hayatı bolluk, sıhhat ve saadetle geçer.

64- El Kayyum bütün işleri müşkilatsız zahmetsiz olarak görülür. Gökleri, yeri ve her şeyi varlığıyla ayakta tutandır. Çok okuyanın her yerde sözü geçer her isteğini her
yaratılmış seve seve yapar. Cenabı Hakk bu kuluna genişlik, bol rızık ve yüksek makamları verir. Göklerdeki esrar ve acayibat kendisine görünmeğe başlar. Yer altında
ve denizlerde bilinmeyenler birçok esrar kendisine gösterilip öğretilir insanların içine gizledikleri sırları ona açılır.

65- El Vacid beden sağlına iyi gelir sağlıklı afiyette olur. Kadir ve şanı yüce pek büyük kerem sahibi cömertliği sonsuz olandır. Zikrine devam eden elindekini kaybetmez
gitmesini istemiyosa asla elinden gitmez kayıp olmuş her hangi bir şeyse çok kısa zamanda o kaybını bulur ve eline geçer.

66- El Macid çok okuyanın malı mülkü genişler.Herkes sever malını bereketi artar kazancı bollaşır mülkü genişler sözü dinlenişr bir hale gelir kimse karşı gelemez her insan
tarafından red olunmaz kermli ve cömertlik mertebesine ulaşır adedince okunması ve nefsiyel çarpmak ve günlük devam etmek gerekir.

67- El Vahid izzet vakar heybet azamet ihsan buyuran . Kadir ve şanı pek büyük, kerem sahibi ve cömertliği sonsuz olan beş vakit namaz peşine ebced değerince okursa malı
kazancı bol mülkü geniş ve sözü her yerde nafiz olur bütün halk tarafından ziyadesiyle sevilir.
Teklerin teki, zatında, sıfatında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı, yardımcısı ve benzeri olmayak var olan tek olan bir olan Allah. Vefkini
üzerinde taşıyan daima bu isimle meşgul olan insanlar arasında izzet ve vekar vermesini dileyen kimse insanlar arasında her an izzet ve şerefe nail olur nereye giderse
işleri görülür asla red olunmaz kimse fenalık kötülük yapamaz zarar veremez rabbın himayesindedir.

68- Es Samed kimseye muhtaç olmaz zahmet çekmez. Hacetlerin, isteklerin, murtaların verilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek kapı, tek mercidir. Bunun zikrine müdavemet
edenin içmek, yemek, uyumak gibi insanların tabii ve mübrem olan ihtiyaçlarında hiç bir zorluk çekmez meşakkat duymaz. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmez maddi manevi
her türlüelem ve ızdıraptan vareste kalır.

69- El Kadir istek ve talepte çok faydası görülür kimseden zarar görmez. Her istediğini istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapandır.Cenabı Hakk tan mehabbet isteyen çok
okusun mutlak karşılını alır. Düşmanları asla eziyet edemez kötülük yapamazlarsözü dinlenir. Hiç görmediği bilmediği öğrenmediği bir sanatta dahi uzman ve usta öğretmen olur
kusursuzca yapar meydana getirir.

70- El Muktedir hiç bir şeyden bıkmaz usanmaz her teşebbüste kazanır. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, her mevcudu kuvvet ve kudreti altında
zebun ve mahkum eden tutan demektir. Bunun vefkini üzerinde taşıyan ve devamli virdini edenler her hususuda muvaffakiyet kapıları kendisine açık tutulur. Okuyan her hangi
bir meslek sahibi erbabı olsun olmasın emsallerinden kat kat üstün iş ve asar meydana getirirler.

71- El Mukaddim zikre devam eden kudret aleminde kuvvet ve iktidar kabında tasarruf sahibidir. İstediğini öne geçiren, öne alan. Mukaddim esmasının vefkini mesut bir saate yazıp
taşıyan zikrine devam eden sınada başarı elde eder matlubuna okursa matlub hasıl olur ve ona döner sevgi ve muhabbet aşkla gelir ve sevgisi bir ömür devam eder asla ayrılamaz.

72- El Muahhir istek ve talepte mutlak duaları kabul olunur. İstediğini geri bırakan, geciktiren demektir. Terakki ve tealisi istenmiyenin için Zuhal satinde kurşun bir levhaya
vefk yapılır ve adedince okunur arzu edilen iş olur unutulmamalıdır hak etmeyene yapılan kendine döner.

73- El Evvel maksadı meramı olan çok okusun . Her varlığın halıkı ve evvelidir. Bu ismi çok okuyan devamlı bütün işlerinde başarı üstüne başarı elde eder. Bütün hacetleri
gerçekleşir ve bütün duası kabul olur ve her dilği gerçekleşir asla red olunmaz duaları cenabı hakk her dilğini kendisine verir nefsini nefsiyle çarpıp okumak bütün
müşküllerin çabuklaşmasına ve dileklerin kabulüne işaret eder

74- El Ahir devam edene düşmanlık edenler helak olur. Nihayetsiz, ve sonsuzdur. Bunun vefkini tabağa yazıp esma virdini tamamladıktan sonra konuşamayan bir çocuğa veya
sonradan herhangi bir sebeble dili tutulmuş kimseye ve kekemelik olan bir şahsa yedi gün içirilir günlükde zikrine devam edilirse az zamanda halas olur bu ameliye
kendisine yapılan kimsenin zihninde fevkalade inkişaf hasıl olur.

75- Ez Zahir gizli işler açılır aşikar olur. Aşikar, her yerde tasarrufuyla, gücüyle, kudretiyle, azametiyle, azamet ve kibriyasıyla tecelli eden, görünen, demektir. İşlerinin
ve isteklerinin neticelerini öğrenmek isteyen bir kimse yatsıdan sonra iki rekat namaz kılıp arkasında değerince okusun ve ya rabbel aziym inayet ve ihsan kapına geldim
Zat-ı Ecelli A'lândan şu iş ve muradımın neticesini bana ve müşkilimi aşikar bir surette göster ve hal buyur diye dua et.

76- El Batın duası kabul olur kalbi geniş ve batını münevver olur. Gizli görünmeyen demektir. Bir arabi ayın 13,14.15, günlerinde porselen bir kaseye ismi şerifin vefkini
yazıp etrafına adedince esma yazılır ve yedi gece devamlı zikiriyle meşgul olunur ve zemzemle yoksa yağmur suyu ile mezkur kaptaki esma ve vefk silinir içilirse keşfi
açar dünyada olan her şeye muttali kılar.

77- El Vali herkese heybetli görünür herkes korkar itaat edici olur. Bütün varlığını ve sonsuz mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare edendir.
Halkı idare eden bir makamda oturan kişi bu ismi-i şerifi okumaya devam ederse Cenabı Hakk bu zatı herkese sevdirir sözünü, halk üzerinde tesirli kılar ve herkes seve
seve isteklerini yerine getirir kimse karşı gelemez.

78- El Muteal hakimler amirler yanına giderken hürmet itibar görür. Yaratılmışların, kendisi hakkında akıl ve idraklarının mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan
pek üstün ve her eksiklikten münezzeh ve uzak olan zat,demektir. Bu ismi çok okuyan devlet idaresinin hangi mertebesinde olursa olsun müracat ettiği zaman büyük bir
hürmet ve sevgi görür istekleri kolay kabul olunur işleri yapılır.

79- El Berr lütüf ve kereme nail olur güne gün nimeti gelir. Kullarının suçları hakkında müsamahakâr, iyilik ve ihsanı sınırsız derecede bol olan zat. Deniz kara ve
hava seyahatlerinde bu ismi okıyan emniyet ve sıhhatle istenilen yere yolculuk seyahat eder. Gelebilecek tüm afetlerden korunur hıfz olunur himaye altına girer.

80- Et Tevvab her beladan korunur hacetleri kabul olur. Tevbeleri kabul buyurup, günahları bağışlayandır. Geçimi dar olan kimse her gün adedince esmayı okumaya devam
ederse çok kısa zamanda Cenabı Hakk hiç ümit etmediği bir yerden onu feraha ve bolluğa kavuşturur. Kötü huyları olan kişilere tabağa vefki yazılır ve adedince yedi
gün okunur ve zemzem yagmur veya memba suyu ve gül suyu kullanıp silinir ve içirilirse kötü huylarını terk eder.

81- El Müntekim zalimin zülmünden ve düşmanın şerrinden mahfuz olur korunur. Acizlerin alamadıkları intikamlarınıkendilerine zulüm edenlerden acizler hesabına bizzat alan,
suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezalara çarptıran, demektir. Bu ismi şerifi zikir eden kimseye hiç bir zalim kötülük edemez kötü fena düşünenler kendi
kazdıkları kuyuya kendileri düşerler.

82- El Afuv çok okuyan iyi ahlak sahibi olur. Pek çok suçları lutuf ve merhametiyle afüv buyuran demektir.Zikrini bunla yapan kimselere Cenabı Hakk iyi ahlaklarla huylandırır.
Suçlarını bağışlar rızkını bollaştırır ümid etmediği yerlerden kapıları açar kalp huzuru verir. Mahpussa çok okuyan haksız yere buna kötülük edenler bile yardımcı olur
ve kurtulmasına vesile olunur kimse lehinde kötü konuşamaz ve dünyanın kötülüklerinden ve ızdıraplarından mahfuz olur.

83- Er Rauf
her gören sever tüm insanlar sever merhametle nazar eder . Çok acıyan, çok şevkatli, çok merhamet eden zat demektir. Bu esmayı zikredende kalbinde incelik,
yumuşaklık, hilmiyet, şevkat ve merhamet hasıl olur. Herkes onu sever. En zalim en katı kapli bir adam bile incelik le ona meyleder mehabbet eder. Ona kötülük fenalık
edemez yapmak istese bile gücü yetmez insanlar hayvanlar bile vahşileride ona sevgi muhabbet gösterir zarar veremez kendisine boyun eğer.

84- Malikül Mülk rütbesi yükselir mülkü çok olur. Mülkün ebedi sahibi var olan tek olan bir olan allah demektir. Bu isimle çok haşir neşir olan herkes mal mülkünde
fevkalade imtiyazlara nail olurvazifesinde, işinde, ticaretinde, sınıfında sivrilir ve yükselir. Kesesi daima dolu olur mal ve kazancına zarar gelmez Allah daima
kendisini ziyandan korur her türlü fenalık zarar, yangın, tufan ve çeşitli felaketlerden korur.

85- Zül Celali Vel İkram hem büyüklük sahibi hem de fazıl ve kerem sahibidir. Dünya işlerinde bütün işleri kolaylıkla tamamlar. Malikül mülki zül celali vel ikram ism-i
şerifi (25) yirmi beş harftir Güneş'in şerefinde yani Koç burcuna girdiğinde (19) ondokuz gün sonra (25) yirmibeş haneli vefki bazı çocuklar doğarken üzerlerine sarılı
olan tulum,duvak, (nikap) denilen ince deriyi parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp hadid süresinide ilave edip (21) yirmi bir kere (25) yirmibeş
Mülk süresi okunup üzerinde taşınırsa o kimseye kurşun isabet edemez etsede tesir etmez.

86- El Muksit Bütün işleri denk ve birbirine uygun ve her şeyi yerli yerinde yapan zat demektir gazap ve hiddet gidericidir çok tesirlidir. Huysuzluk ve haşaralık eden
çocuklara vefki yazıp etrafınada adedince lafzai celal yazmak ve kendi esması ve üzerinde taşıtmak okunup huysuz cocuğun üzerinde oldu sürece iyi huya çevirir. Bütün
fena huyları terk eder ve iyi bir insan olur.

87- El Cami İstediğini, istediği zaman istediği yerde istediği anda toplayan demektir köle veya eşi kaçan veya bir şeyi zayi olan tam itikadle okursa kaybı gelir. Cami
ismi şerifinin adedi yaştan kurudan her şeyi içinde hıfz ve beyan buyuran Kur'an-ı Kerim'deki sürelerin adedi kadar olduğu gibi Cebrail İsrafil Mikail Azrail
Aleyhisselam hazretinin isimlerinin ilk harfleri oldugundan vefklerde bile dört köşeye bu melekler yazılması unutulmamalıdır.

88- El Gani Zenginliğinin hudud ve ölçüsü olmayan ve bütün yaratılmışlardan müstagni olan zat demektir devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi
ile ganileşir zengin matlup olur. Cenabı Hakk çok okuyana vird edinene hiç ümit etmediği yerden rızık ve servet verir. Ve bunlara götüren yolları kapıları açar.
Maişetinde büyük değişiklik zuhura gelir herkesin kalbi sevgi ile meyil eder mülkü artar.

89- El Muğni
İstediğini istediği anda istediği kadar zengin edendir çok okunursa rızkı bol işlerinde kolaylık ihsan buyurur. Arabi ayın (15) on beşinci günü vefkini
yapan en uygun en mesud satinde ve taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük süprizle karşılaşır. Şeref ve itibarı artar cüzdanı hiç boş kalmaz daima
dolu ve kabarıktır. Cenabı Hakk her zorluğu kolaylaştırır, her darlığı genişletir, her yokluğu varlığa çevirir.

90- El Mani
Bir şeyin meydana gelmesine, zuhur etmesine meydan vermeyen, hükümlerine karşı durulamayan demektir devamlı okuyan korktuğu çekindiği şeylerin hepsinden emin olur.
Zulmünden vaz geçmeyen, söz ve nasihattan anlamayan, gayri kabili ıslah, cebbar bir zorbanın şerrinden emin olmak isteyen kimse sayısınca beş vakit namaz peşlerine çok okusun
mutlak o kişiden gelebilecek tüm tehlikelerden emin olur ve korunurhala devam ederse düşmanın bütün mekri hileleri, kötülük ve zorbalıkları hep kendi aleyhine döner.

91- Ed Darr Elem ve mazarrat verici şeyler yaratan demektir.Düşmana çeşitli hastalıklar verdirmek hususunda elverişlidir. Bu ismi şerif Allah'ın kullarına mazarrat veren başlarına
bela olan, kimselere türlü kahırlar ve belalar göndermek hususunda Cenabı Hakka yalvarılacak esmadır. Yahut o kuluna bir bela, bir hastalık yada ıslahı hal eder. Asla beddua
etmeyin zorda mecburda kalmadıkça.

92- En Nafi Devamlı sürette bütün mahlukatına hayır ve menfaat verici şeyler yaratan gerek sıhhat gerekse maişet zaruret halinde olan sıkıntı ve darlıktan kurtarır. Bu ismi şerifi
devamlı sürette fasıla vermeden okuyan kimse elini her hangi bir ağrıyan yere koysa ordan ağrı biiznillah yok olur ve o kimse hastalıktan sıhhate afiyete döner. buna devam eden
kimseler maddi manevi bütün zaruretten ve yoksulluktan kurtulur.

93- En Nur Bütün alemleri, bütün mukevvenatı nurula nurlandıran, bütün varlığa akıl, iz'an, idrak veren aydınlatan devamlı okunursa okuyanın kalbi iman nuru ile dolar dini güneş gibi
parlar nur yayar. Cenabı Hakknur-u imanla ve ziya-i hikmetle doldurur. Her mecliste sözü geçer herkes tarafından sevilir hürmet sevgi saygı görür ve karşılanır. Her işin doğrusunu
ve hayırlısını görür fikirlerinde daima isabet üzere olur.

94- El Hadi Cemal tecellisine mazhar buyuran, istediği kulunu tevhide ileten,Allah katında halis ve makbul olan islam dinine yönelten. Her şeye istikamet ve yön verendir hidayete
erdiren demektir çok keskindir imanı güçlendirir. Bu ismi çok okuyanın aile ve çocukları kendisini sever ve itaat ederler. Her hangi bir vazifeli de bu ismi şerife devam ederse
emir ve idaresi altında bulunan billimun memur ve müstahdemler de kendisine sevgi ve muhabbetle itaat eder emirlerini yerine getirirler.

95- El Bedi Emsalsiz, örneksiz ve misalsiz hayret verici alemleri yoktan var edip icad edendir işinden memuriyetin den olmuş okursa işine döner. bu isme önem verenler kendi sahasında
başkalarının katiyen nail olamayacağı terakki ve inkişaflara nail olur. Daima Cenabı Hakkın yardımına nail olur yaptığı işler kıymet kazanır icatlarında muvaffak olur kalplerinde
hikmet pınarları kaynar kimsenin bilmediği ilimlere vakıf olur ve icad geliştirir.

96- El Baki Varlığının hiç sonu olmayan, diriliği hiç aksamadan ve sonsuz sürette devam edip gidecek olan, beladan afattan emin olur ruhani marazlardan mahfuz olur. Murat ve dileklerin
kabul olmasını dileyen kimse fasıl vermeden virdine devam etmelidir. Bir eve veya mağaza yada fabrikaya konulan böyle bir vefk orasını her türlü kaza ve belalardan yangından, iflas
vesaire gibi felaketlerden muhafaza eder. Bir ağaca asılırsa ağaç hem bol meyve verir hemde çürümez.

97- El Varis Yaratışta ve mevcudatta olan her şeyin netice itibariyle sahip ve maliki hakikisi demektir sayısınca okunursa mal mülk sahibi eder. Uzun ömür, bol kazanç, çok mal, ve mülk
yülsek şan ve şeref, büyük bir kudret ve nüfuz ihsan buyurur. Bu ismi şerifin vefkini şerefi Kamerde yazıp üzerinde taşıyarak her gün adedince zikir etmek tesirini çabuklaştırır
her yerden bol rızık gelir boluk içinde olur yokluk nedir bilmez.

98- Er Reşid Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akibete ulaştıran demektir nefsine düşkün olan kimseler okumaya devam ederse nefisleri terbiye olur.
bu esmai ilahinin vefkini kırk gün boyunca bir kaba yazıp üzerinede adedince okuyup suile silip içki, kumar, zina gibi ruhi sapıklıklara müptela olanbir kimseye içirilirse Allah'ın izniyle
bu sapkınlardan vaz geçer tiksinir ve kurtulmasına vesile olur. Ağır, vakur bir insan olur Zahiren ve Batınen ahlakı güzelleşir. Nadim olacağı işleri artık yapmaz.

99- Es Sabur Hudut ve ölçüsüz sabrı olan Allah Azimüş-şanın bir ismidir müşkülat zamanında ona sabır ve sebat ihsan buyurur. Ehli zikir ve riyazat yapanlar için okunması mutlak olan bir esmadır
Bu ismi şerifin vefki güneş'in Boğa, Arslan, Akrep ve Kova burçların dan birisinde bulunduğu vakit altın veya gümüş bir levha üzerine yazılmalı ve daima boyunda taşınmalıdır. Her gün sayısında
esmaya devam edilmelidir Sabır ve Zaferin muvaffakiyyetin anahtarıdır. Sabır edebilmek müşkülatlara katlanmak Cenabı Hakk'ın kullarına ihsan buyurduğu imtiyazların en seçilmişidir


Allah  lâfza i celal bütün isimleri kendinde toplar ismi azamdır ve ismi cami dir.

Er Rahman   bu ismi okuyan her kim okursa dünya ve ahrette hak'kın lütf'u keremine mazhar.

Er Rahim bu ismi zikredenin duası dergâhı ilâhide kabul olur.

El Melik Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.

El-Kuddûs bu ismi okuyan şehvetlerden arındırır kalbi hüsnü ahlak ve nuraniyetin sırları ile dolar.      

Es Selam bu ismi okuyana cemi afat ve belalardan emin ve mahfuz.

El Mü'min ismi azamı her gün sabah vakitleri sayısınca okuyan sıkıntıya düşmez Allah tarafın dan yalandan ve küfürden muhafaza olur.

El Muheymin  esmai camiadandır rabbîn gizli sırlarına vakıf olur.

El Aziz  bu esmayi okuyarak evinden çıkan din ve dünya izzetine nail olur.

El Cebbar bu zikri devam edenin kaffe i nas indinde herkes sever itaat eder.

El Mütekebbir Cuma günleri baslayıp adedince cenabı hak bela ve afattantasallut ve tecavüzden korur.

El Halik  hacetlerin arzuların yerine gelmesinde bu ismi nefsi ile çarpıp okumak isteklerin arzuların gerçekleşmesine sebebdir.

El Bari bu ismi şerifin vefkini taşıyan devamlı okuyan bütün müşkülünü hallolur ağır ve güç olan şeyler hafif gelir.

El Musavvir bu ismi celil yazıldıktan sonra daima çocuk düşüren taşırsa düşük yapmaz.

El Gaffar zikrini çok eden nasın insan gözünden ihtifa eder harb kavga sıkıntılar müşkilat çözülür.

El Kahhar bu ismi şerifle beddua keskin bir kılıçtır cok dikkat ister hak  etmeyene okunursa kendine döner.

El Vehhab ismi şerifini okuyan rızkı bol maişeti geniş olur.

Er Rezzak rızkın bol olması için ebcedince beş vakit okumak gerekir kapalı kapıları açılır.

El Fettah  çokca okuyan hayır kapıları kapalı kapılar açılır darlık sıkıntı nedir bilmez.

El Alim bu esmayı şerife okumak unutkanlık nedir bilmez zihni açılır gizli sırlara vakıf olur.

El Kabîz devamlı okuyanda sırrı celâl  galebe eder.

El Basıt bu isme devam eden korkaksaemin olur korkular çıkar endişe yok olur.

El Hafid yukardan aşağı düşüren dereceleri düşüren.

Er Rafi bu ismin vefkini taşıyana insanların yanında kadri büyük olur rızkı bol mertebesi yüksektir.

El Muiz çok okuyanın zilleti izzete döner kalbi güçlü olur.

El Muzil tam mana ile devam edenin düşmanı zelil hor ve hakir olur.

Es Semi nefsi ile çarpıp okuyanın her türlü duası indi ilahide kabul olur asla red olunmaz.

El Basir gizli umuru gizli hususlar açılır gözü güçlenir yolu açılır.

El Hakem çok okuyanın sözü dinlenir tesirli olur muradı gerçekleşir.

El Adl sürekli okuyan kalplerine feyiz gelir adeletli olurlar.

El Latif ara açmak kalpleri celb ve tesir etmek sevdirmek gibi işlerde  keskin bir kılıçtır.

El Habir vefkini yastına koyup bu ismi uyuyana dek okursa ne ise dileği rüyasında görür.

El Halim  çok kızgın sinirli insan üzerine okununca sukunet bulur ve yumuşar.

El Azim bu mübarek ismi devamlı okuyana korktuğu çekindiği şeylerden hıfz yani korunur.

El Gafur bir birine düşman olan kişilerin vefkini yazıp taşıyan barışır araları düzelir ve ismi de okuması gerekir.

Eş Şekur çok okuyanın nimeti refahı artar işleri kolaylaşır.

El Aliyyu başkalarına karşı okunursa zelil ve hakir olmaktan muhafaza buyurur her gören sever.

El Kebir okuyana muhabbet büyüklük ihsan buyrulur.

El Hafiz bu esmayı çok okuyan korku telaş ve bütün fenalıklardan emin olur koruyucu bir  hicabdır.

El Mukit çok okuyanın rızkı bol olur eşyasından hiçbir noksanı olmaz.

El Hasib düşmanı alt etme yenme rızkı geniş kötülüklerden emin ve mahfuz olur.

El Celil kendi ismiyle çarpıp okuyan nasın insanın nazarına insanların kem gözüne azimli heybetli görünür kıymetini bilin çok okuyun.

El Kerim zikrine devam edene cenabı hak  yorulmadan meşakket çekmeden rızkını verir.

Er Rakib çok sırlara vakıftır zahiri ve batını keşifler açılır.

El Mucib devamlı okuyanın tüm duaları kabul olunur.

El Vasiu devamlı okuyanın rızkı bol ilmi geniş olur.

El Hakim emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli doğru olan.

El Vedud devam edenlerin herkes tarafından sevilir ruhlar çok severler mıknatıs gibi çeker .

El Mecid zikrini devam ettirenler insanlar yanında yükselir herkes sever rızık sorunu olmaz.

El Bais devamlı okuyanın bütün hacetleri gerçekleşir.

Eş Şehid zikrine aksatmadan devam edenlerin şehadet nimetine mazhar olurlar.

El Hak gizli sırlar açılır kötülüklerden uzaklaşır muteber bir insan olur.

El Vekil çok okuyan zengin olur ümit etmediği yerlerden rızık gelir.

El Kavi çok güçlü çok okuyan ruhu ve bedeni güçlenir.

El Metin  zayıf takatsız olan çok okursa güçlenir.

El Veli gece uykusunda korkan korkmaz geç yürüyen çocuk çabuk yürür okunursa üzerine .

El Hamid çok okuyanın kötü huyu düzelir kendisi nas indinde vakar ve tazime kavuşur.

El Muhsi zihin açıklığı verir idrak anlayış gelişir.

El Mubdi bütün işlerinde muvaffak olur işleri hayırlı olur.

El Muid bozulan işleri düzelir açılır.

El Muhyi kalbi imanla dolar irfan nuru artar işleri hızla açılır.

El Mumit yarattıklarının ölümünü yaratan canını alan.

El Hay kesintisiz devam eden kalbi tevhid nuru ile dolar hayatı daimi bulur.

El Kayyum bütün işleri müşkilatsız zahmetsiz olarak görülür.

El Vacid  beden sağlına iyi gelir sağlıklı afiyette olur.

El Macid çok okuyanın malı mülkü genişler.

El Vahid izzet vakar heybet azamet ihsan buyuran .

Es Samed kimseye muhtaç olmaz zahmet çekmez.

El Kadir istek ve talepte çok faydası görülür kimseden zarar görmez.

El Muktedir hiç bir şeyden bıkmaz usanmaz her teşebbüste kazanır.

El Mukaddim zikre devam eden kudret aleminde kuvvet ve iktidar kabında tasarruf sahibidir.

El Muahhir istek ve talepte mutlak duaları kabul olunur.

El Evvel maksadı meramı olan çok okusun .

El Ahir devam edene düşmanlık edenler helak olur.

Ez Zahir gizli işler açılır aşikar olur.

El Batın duası kabul olur kalbi geniş ve batını münevver olur.

El Vali herkese heybetli görünür herkes korkar itaat edici olur.

El Muteal hakimler amirler yanına giderken hürmet  itibar görür.

El Berr lütüf ve kereme nail olur güne gün nimeti gelir.

Et Tevvab her beladan korunur hacetleri kabul olur.

El Müntekim zalimin zülmünden ve düşmanın şerrinden mahfuz olur korunur.

El Afuv çok okuyan iyi ahlak sahibi olur.

Er Rauf  her gören sever tüm insanlar sever merhametle nazar eder .

Malikül Mülk rütbesi yükselir mülkü çok olur.

Zül Celali Vel İkram dünya işlerinde bütün işleri kolaylıkla tamamlar.

El Muksit gazap ve hiddet gidericidir çok tesirlidir.

El Cami  köle veya eşi kaçan veya bir şeyi zayi olan tam itikadle okursa kaybı gelir.

El Gani devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi ile ganileşir zengin matlup olur.

El Muğni rızkı bol işlerinde kolaylık ihsan buyurur.

El Mani korktuğu çekindiği şeylerin hepsinden emin olur.

Ed Darr düşmana çeşitli hastalıklar verdirmek hususunda elverişlidir.

En Nafi gerek sıhhat gerekse maişet zaruret halinde olan sıkıntı ve darlıktan kurtarır.

En Nur  kalbi iman nuru ile dolar dini güneş gibi parlar nur yayar.

El Hadi  hidayete erdiren demektir çok keskindir imanı güçlendirir.

El Bedi işinden memuriyetin den olmuş okursa işine döner.

El Baki beladan afattan emin olur ruhani marazlardan mahfuz olur.

El Varis  mal mülk sahibi eder.

Er Reşid nefsine düşkün olan kimseler okumaya devam ederse nefisleri terbiye olur.

Es Sabur müşkülat zamanında ona sabır ve sebat ihsan buyurur.

Tüm Soru ve Görüşleriniz için Mutlaka Bana ulaşınız.  Mail : medyumkenanteke@gmail.com

©2010 Medyum ve Gizli ilimler Sitesidir.